Жеке тұлғалармен шарт жасасу

Жылу энергиясымен жабдықтау жөніндегі қызметтерді көрсету шартын пәтердің меншік иесі немесе тең иесі жасаса алады. Ол үшін сізге мынадай құжаттарды ұсыну қажет:

  • Пәтердің құқығын анықтайтын құжаттар;
  • Техникалық паспорт;
  • Меншік иесінің жеке куәлігі;
  • egov.kz сайтынан тіркелген адамдар туралы мәлімет.

Жылу энергиясымен жабдықтау жөніндегі қызметтерді көрсету шарты жеке үй құрылысының меншік иесі немесе тең иесі жасаса алады. Ол үшін сізге мынадай құжаттарды ұсыну қажет:
  • Жеке үй құрылысының құқығын анықтайтын құжаттар;
  • egov.kz сайтынан тіркелген адамдар туралы мәлімет;
  • Меншік иесінің жеке куәлігі;
  • "Өскемен Жылу жүйелері" АҚ жылу желілері қосылуға техникалық шарттары (егер үй алғаш рет қосылатын болса);
  • Жылу желілерінің теңгерімдік тиесілігін шектеу және тараптардың пайдалану жауапкершілігінің актісі (егер үй алғаш рет қосылатын болса және меншік иесі ауысқан жағдайда).

Жылу энергиясымен жабдықтау бойынша қызметтер көрсетуге арналған Шарт