Қызмет Көрсету Регламентi

«ӨСКЕМЕН ЖЫЛУ ЖҮЙЕЛЕРІ» АҚ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІҢ НАҚТЫ ІС-ҚИМЫЛ ТӘРТІБІМЕН ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ РЕГЛАМЕНТІ

1. Жалпы ережелер

1.1 Осы «Өскемен жылу жүйелері» АҚ (бұдан әрі-Табиғи монополия субъектісі) қызметкерлерінің нақты іс – қимыл тәртібімен қызметтер көрсету регламенті тұтынушылардың реттеліп көрсетілетін қызметтерге сапалы және тең қол жеткізуін қамтамасыз етуді бақылауды күшейту мақсатында әзірленді.

1.2. Тұтынушылармен өзара іс-қимыл кезінде табиғи монополия субъектісінің қызметкерлері:

1) табиғи монополиялар туралы, тұрғын үй қатынастары туралы және электр энергетикасы туралы заңнаманың талаптарын сақтайды;

2) тұтынушылармен қарым-қатынаста сыпайылық пен әдептілік танытады;

3) құпиялылық қағидатын сақтайды;

4) қабылданатын шешімдерді қоса алғанда, өз іс-әрекеттерінде жеке мүддені көздемейді;

5) тұтынушыларға жедел қызмет көрсетеді, кезектерге жол бермейді;

6) коммуналдық қызметтерді тұтынушыларды оларды қызықтыратын ақпаратпен табиғи монополия субъектісінің төлемдерді қабылдау пункттерінде қабылдау тәртібін түсіндіретін ақпараттық стенділер мен хабарландырулар, үлгілік мәселелер, Байланыс телефондары, сондай-ақ қызметкерлердің функционалдық міндеттеріне сәйкес бекітілген телефон нөмірлері бойынша ақпарат орналастыру арқылы қамтамасыз етеді;

7) тұтынушының мүдделерімен есептеседі, қақтығыстық жағдайларды анықтайды және болдырмайды;

8) жанжал туындаған кезде ол туралы туындаған жағдайды реттеуге шаралар қабылдайтын өзінің тікелей басшысына хабарлайды;

      9) тұтынушылар тарапынан дөрекі қарым-қатынас фактілеріне төзімділік танытады.

 

 2. Объектілерді жылумен жабдықтау желілеріне қосуға техникалық шарттар беру

      2.1. Объектілерді жылумен жабдықтау желілеріне қосуға техникалық шарттарды беруді табиғи монополия субъектісі жүзеге асырады.

      2.2. Табиғи монополиялар субъектісі тұтынушылардың объектілерін жылумен жабдықтау желілеріне қосуға немесе реттеліп көрсетілетін қызмет көлемін ұлғайтуға арналған техникалық шарттарды мынадай жағдайларда береді:

      1) жылу желілеріне жаңадан енгізілетін объектілерді қосу;

      2) тұтынушының жылу тұтынатын қондырғыларын реконструкциялауға немесе кеңейтуге байланысты және қолданыстағы техникалық шарттарға сәйкес келмейтін тұтынылатын жылу энергиясы санының (немесе жылу жеткізгіш параметрлерінің) өзгеруі;

      3) бұрын қосылмаған объектіні жылу желілеріне қосу;

      4) сыртқы жылумен жабдықтау сызбасының өзгеруі.

      2.3. Объектілерді жылумен жабдықтау желілеріне қосуға өтініштерді қабылдауды және нәтижелерді беруді «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы «электрондық үкімет» веб-порталы арқылы, сондай-ақ Рабочая көшесі, 6/2, 210-кабинет мекенжайы бойынша жүзеге асырады.

      Өтінішті қабылдау өтінішті қабылдаған тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты (бар болса) көрсетіле отырып, тіркелумен (мөртабан, кіріс нөмірі және күні) расталады.

      Табиғи монополия субъектісі қызметтерді тұтынушылардың өтініштерін электрондық түрде тіркеу журналын жүргізеді.  Қызметтерді тұтынушылардың өтініштерін тіркеу журналында өтінімнің келіп түскен күні мен уақыты, сондай-ақ тіркеу нөмірі тіркеледі.

      Тұтынушылардың өтініштерін қабылдау және қызметтер көрсету нәтижелерін беру Рабочая көшесі, 6/2, 210-кабинет мекенжайы бойынша табиғи монополия субъектісінің жұмыс кестесіне сәйкес жұмыс күндері жүзеге асырылады.

      Табиғи монополия субъектісі объектілерді жылумен жабдықтау желілеріне қосуға техникалық шарттар беру жөніндегі қызметтер үшін ақы алмайды.

      2.4. Техникалық шарттарды беру туралы өтініш Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика Министрінің 2019 жылғы 13 тамыздағы № 73 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 19242 болып тіркелген) табиғи монополиялар субъектілерінің қызметті жүзеге асыру қағидаларының 6-тарауына сәйкес беріледі.

      2.5. Тұтынушы құжаттардың толық топтамасын ұсынбаған жағдайда, табиғи монополия субъектісі екі жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде жетіспейтін ақпараттың тізбесін көрсете отырып, техникалық шарттарды беру туралы өтінішті қайтарады.

      2.6. Техникалық шарттарды беру туралы өтінішті қарауға қабылдаған кезде табиғи монополия субъектісі оны мынадай шешімдердің бірін қабылдай отырып, бес жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде қарайды:

      1) өтінішті қанағаттандыру және техникалық шарттарды беру;

      2) техникалық шарттарды беруден бас тартуға құқылы.

      2.7. Техникалық шарттарды беруден бас тартуға мынадай жағдайларда жол беріледі:

      1) реттеліп көрсетілетін қызметтің талап етілетін көлемін беру үшін қажетті табиғи монополия субъектісі желілерінің бос және қолжетімді қуаттары, сыйымдылықтары, орындары, өткізу қабілеті болмаған жағдайларда;

      2) табиғи монополия субъектісінде жылумен жабдықтау желілері немесе реттеліп көрсетілетін қызметті ұсыну үшін қажетті өзге де мүлік болмаған жағдайларда жүргізіледі.

      2.8. Техникалық шарттар беруден бас тартылған кезде табиғи монополия субъектісі:

      1) техникалық шарттарды беруден бас тарту туралы шешімге дәлелді негіздемені қоса береді;

      2) уәкілетті органның ведомствосына немесе оның аумақтық органына техникалық шарттарды беруден бас тарту туралы шешімнің көшірмесін және табиғи монополия субъектісі желілерінің бос және қолжетімді қуаттарының, сыйымдылықтарының, орындарының, өткізу қабілетінің тапшылығын немесе табиғи монополия субъектісінде жылумен жабдықтау желілерінің болмауын немесе реттеліп көрсетілетін қызметті ұсыну үшін қажетті өзге де мүліктің болмауын есептей отырып, дәлелді негіздемені жібереді.

      2.9. Техникалық шарттарды беру және тұтынушыларды реттеліп көрсетілетін қызметтерге қосу кезінде табиғи монополия субъектісі:

      1) бос қуаттар туралы ақпарат бергені үшін ақы алмайды;

      2) мемлекеттік органдардың, мемлекеттік емес ұйымдардың реттелетін қызмет көрсетуге жатпайтын рұқсаттары мен өзге де құжаттарын ұсынуды талап етпейді;

      3) табиғи монополия субъектісінің желілеріне қосуға немесе реттеліп көрсетілетін қызмет көлемін ұлғайтуға арналған техникалық шарттарды сақтаудан басқа, тұтынушыға өзге талаптар қоймайды;

      4) реттеліп көрсетілетін қызметке қол жеткізудің тең емес шарттарын жасамайды;

      5) тұтынушының табиғи монополия субъектісінің желілеріне қосуға немесе реттеліп көрсетілетін қызмет көлемін ұлғайтуға арналған техникалық шарттарға сәйкес жұмыстар жүргізу жөніндегі қызметін шектемейді;

      6) құрылыс жобасын табиғи монополия субъектісінің желілеріне қосуға немесе реттеліп көрсетілетін қызмет көлемін ұлғайтуға арналған техникалық шарттарға сәйкестігіне келісуді талап етпейді.

      2.10. Өтініш берушінің жұмыстардың аяқталғаны туралы хабарламасын алған күннен бастап екі жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде табиғи монополия субъектісі берілген техникалық шарттарға сәйкес орындалған жұмыстарды тексеруді жүзеге асырады. Орындалған жұмыстар техникалық шарттарға сәйкес келген кезде табиғи монополия субъектісінің көрсетілетін қызметіне қосу бір жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде жүзеге асырылады.

      Жүргізілген жұмыстар техникалық шарттарға сәйкес келмеген кезде табиғи монополия субъектісі бір жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде техникалық шарттардың анықталған бұзушылықтарын көрсете отырып, көрсетілетін қызметке қосудан бас тартады және бұл туралы өтініш берушіні сәйкессіздік анықталған күннен бастап бір жұмыс күнінен кешіктірмей хабардар етеді.

      2.11. Жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеуді талап ететін құрылыс объектілері үшін техникалық шарттарды беруге өтініш жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу үшін бастапқы деректерді қалыптастыратын сәулет және қала құрылысы органдарынан электрондық нысанда келіп түседі.

      Табиғи монополия субъектісі сәулет және қала құрылысы органдарының өтініші бойынша техникалық шарттар беруді электрондық нысанда жүзеге асырады:

      1) техникалық жағынан күрделі емес объектілер үшін екі жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде;

      2) техникалық жағынан күрделі объектілер үшін-бес жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде беруге міндетті.

      2.12. объектіні жылумен жабдықтау желілеріне қосуға арналған техникалық шарттарда мыналар көрсетіледі:

      1) жылумен жабдықтау көзі, жылу желілеріне қосылу нүктесі, жіберілетін жылу энергиясының мөлшерін реттеу тәсілі;

      2) басқа тұтынушылардың жүктемелерін ескере отырып, негізгі және резервтік енгізулерді қосу нүктелеріндегі жылу жеткізгішінің параметрлері және гидравликалық режим;

      3) басқа тұтынушылардың жүктемелерін қосу перспективасын ескере отырып, негізгі тұтынушының жүктемесі (қажет болған кезде);

      4) қолданыстағы жылу желісінің өткізу қабілетін арттыру қажеттілігі бойынша негіздеме;

      5) қайтарылатын өндірістік конденсаттың саны, сапасы және айдау режимі, конденсатты жинау және қайтару схемасы (қажет болған жағдайда);

      6) жылу энергиясын коммерциялық есепке алу аспаптарын орнату жөніндегі талаптар;

      7) жылыту-желдету және технологиялық жүктемелерді және ыстық сумен жабдықтау жүктемелерін қосудың жылу схемасы.

      2.13. Техникалық шарттар жобалау мен құрылыстың нормативтік кезеңіне беріледі.

      2.14. Табиғи монополия субъектісінің жылумен жабдықтау желісіне қосылғанға дейінгі тұтынушының іс-қимыл тәртібі:

      1) желіні салғаннан, есепке алу аспаптары мен жылумен жабдықтаудың ішкі жүйесін монтаждағаннан кейін тұтынушы табиғи монополия субъектісінің өкілдерін орындалған жұмыстарды қабылдау үшін кейіннен актілер ресімдей отырып, жаңадан монтаждалған жабдықты шақырады;

      2) табиғи монополия субъектісінің өкілдерімен бірлесіп теңгерімдік тиесілік және пайдалану жауапкершілігі шекараларын бөлу актісін ресімдейді;

      3) паспортты ресімдейді және құрылғыны орнату кезінде желілердің тиесілігі бойынша пломбалау үшін табиғи монополия субъектісінің өкілін шақырады;

      4) желілердің техникалық әзірлігі актісін алу үшін табиғи монополия субъектісіне жуу, сығымдау және баптау актілерін ұсынады.

      2.15. Желілерге нақты қосуды тұтынушының жазбаша өтініші бойынша табиғи монополия субъектісі жүзеге асырады.

      2.16. Желілерге қосылу үшін төлем алынбайды.

3. Тұтынушылармен шарт

       3.1. Реттеліп көрсетілетін қызметтерді көрсету Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2019 жылғы 24 маусымдағы № 58 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 18889 болып тіркелген) реттеліп көрсетілетін қызметтерді ұсынудың үлгі шарттарына (бұдан әрі – үлгілік шарт) және Қазақстан Республикасы азаматтық заңнамасының талаптарына сәйкес табиғи монополия субъектісі мен тұтынушы арасында жасалатын шарттың негізінде жүзеге асырылады.

      3.2. Тұтынушылармен шарт жасасу үшін құжаттар (заңды тұлғалар, жеке кәсіпкерлер, жеке практикамен айналысатын тұлғалар, жылу энергиясын тұрмыстық емес мақсаттарда пайдаланатын тұлғалар) «бір терезе» қағидаты бойынша М. Горький көшесі, 61 мекенжайы бойынша жылу энергиясын өткізуге дербес қызмет көрсету орталығында электрондық кезек арқылы қабылданады, заңды тұлғаларды қабылдау бойынша жұмыс тәртібі жұмыс күндері сағат 8:00-ден 15:00-ге дейін, түскі үзіліс сағат 12:00-ден 13:00-ге дейін. Жылу энергиясын тұрмыстық мақсаттарда пайдаланатын жеке тұлғалардың тұтынушыларымен шарт жасасу үшін құжаттар «бір терезе» қағидаты бойынша М.Горький көшесі, 61 мекенжайы бойынша жылу энергиясын өткізудің дербес қызмет көрсету орталығында электрондық кезек арқылы қабылданады. Жеке тұлғаларды қабылдау бойынша өзекті жұмыс кестесімен кәсіпорынның www.ukteplo.kz сайтында танысуға болады.

      3.3. Шаруашылық жүргізуші субъектілер тұтынушылармен шарт жасасу үшін қажетті құжаттар тізбесі:

      1) құжаттарды ұсыну кезінде тұтынушы толтыратын банктік деректемелерді, телефондарды және Электрондық поштаның мекенжайын көрсете отырып, шарт жасасуға еркін түрдегі өтініш; ;

      2) тұтынушының тұтыну қондырғыларын реконструкциялауға немесе кеңейтуге байланысты және бұрын қолданыстағы техникалық шарттарға сәйкес келмейтін объектіні қосуға, бұрын қосылмаған объектіні желілерге қосуға, сыртқы жабдықтау схемасын өзгертуге арналған қолданыстағы техникалық шарттар (Рабочая көшесі, 6/2, тел. 701-535 мекенжайы бойынша хабарласуға болады);;

      3) желілердің теңгерімдік тиесілілігін шектеу және тараптардың пайдалану жауапкершілігі актісі – көшірмесі (салыстыру үшін түпнұсқасы) (Рабочая көшесі 6/2  мекенжайы бойынша хабарласуға болады, тел. 701-535);

      4) құқық белгілейтін құжаттар – көшірмелер (салыстырып тексеру үшін түпнұсқалар):

      жылжымайтын мүлікке тіркелген құқықтар туралы құжат немесе объектіге құқық белгілейтін құжаттың көшірмесі (жылжымайтын мүлікке меншік құқығын мемлекеттік тіркеу туралы мәліметтер, жалдау, жалдау, өтеусіз пайдалану, несие, мүлікті сенімгерлік басқару шарты және басқа да құжаттар, берілген сәттен бастап 3 жұмыс күнінен кешіктірмей ұсынылған жылжымайтын мүлікке тіркелген құқықтар (ауыртпалықтар) және оның техникалық сипаттамалары туралы анықтама (анықтаманы порталдан алады www.egov.kz немесе «Азаматтарға арналған үкімет» МК кез келген филиалында;

      5) жеке деректерді жинауға және өңдеуге жазбаша келісімі бар (шаруашылық жүргізуші субъектіге - жеке тұлғаға) меншік иесінің жеке басын куәландыратын құжат;

      6) тұрғылықты жері бойынша мәліметтерді тұтынушы ҚР электрондық үкіметінің www. egov.kz порталынан өз бетінше алады. (Шаруашылық жүргізуші субъектіге-жеке тұлғаға);

      7) объектіге немесе жобаға түгендеу ісі;

      анықтаманың көшірмесі заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу/қайта тіркеу туралы куәлік (Шаруашылық жүргізуші субъектіге-жеке тұлғаға куәлік) немесе жеке кәсіпкер куәлігі/патент (Шаруашылық жүргізуші субъектіге-жеке тұлғаға);

      8) қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебіне қою туралы куәлік немесе кәсіпорынның салық төлеуші болып табылмайтыны және салықтық есепте тұрмайтыны туралы өтініш;

      9) кәсіпорынның жарғысы немесе соңғы жылы Жарғыға өзгерістер енгізілмегені туралы анықтама;

      10) мемлекеттік мекемелер үшін – айларға бөле отырып және бюджеттік сыныптамалар кодын (БСК) ашып көрсете отырып, 151 ерекшелік бойынша қаржыландыру жоспарынан үзінді көшірме.

      3.4. Жылу энергиясын тұрмыстық мақсаттарда пайдаланатын жеке тұлғалардың тұтынушыларымен шарт жасасу үшін қажетті құжаттар тізбесі:

      1) құжаттарды ұсыну кезінде тұтынушы толтыратын шарт жасасуға ерікті түрдегі өтініш;

      2) тұтынушының тұтыну қондырғыларын қайта құруға немесе кеңейтуге байланысты және бұрын қолданыстағы техникалық шарттарға сәйкес келмейтін объектіні қосуға, бұрын қосылмаған объектіні желілерге қосуға, сыртқы жабдықтау схемасын өзгертуге арналған қолданыстағы техникалық шарттар) (Рабочая көшесі, 6/2, тел.701-722  іш. 5406 немесе 5408);

      3) желілердің теңгерімдік тиесілілігін шектеу және тараптардың пайдалану жауапкершілігі актісі – көшірмесі (салыстыру үшін түпнұсқасы) (Рабочая көшесі, 6/2, тел.701-722, іш.5406 немесе 5408 мекенжайы бойынша хабарласуға болады.);

      4) құқық белгілейтін құжаттар – көшірмелер (салыстырып тексеру үшін түпнұсқалар);:

      жылжымайтын мүлікке тіркелген құқықтар туралы құжат немесе объектіге құқық белгілейтін құжаттың көшірмесі (жылжымайтын мүлікке меншік құқығын мемлекеттік тіркеу туралы мәліметтер, жалдау, жалдау, өтеусіз пайдалану, несие, мүлікті сенімгерлік басқару шарты және басқа да құжаттар, берілген сәттен бастап 3 жұмыс күнінен кешіктірмей ұсынылған жылжымайтын мүлікке заңды күші немесе тіркелген құқықтар (ауыртпалықтар) және оның техникалық сипаттамалары туралы анықтамасы бар (анықтаманы www.egov.kz порталдан немесе «Азаматтарға арналған үкімет» МК-ның кез келген филиалынан алады);

      5) дербес деректерді жинауға және өңдеуге жазбаша келісімі бар меншік иесінің (меншік иелерінің) жеке басын куәландыратын құжат;

      6) egov.kz арқылы тіркелген тұлғалар туралы мәліметтер.

      7) үйдің техникалық паспорты немесе пәтердің жоспары – көшірме (түпнұсқа – салыстыру үшін).

      3.5. Тұтынушы шарт жасасу үшін құжаттардың толық топтамасын ұсынбаған жағдайда, табиғи монополия субъектісі оларды . осы Регламенттің 3.3/3.4.-тармақтарына сәйкес жетіспейтін құжаттардың жоқтығын түсіндіре отырып қайтарады.

      3.6. Шарт жасасу үшін құжаттарды қабылдау кезінде табиғи монополия субъектісі тұтынушымен шарт жобасын үлгілік шарт негізінде тұтынушылар санына сәйкес бірдей заңды күші бар қазақ және орыс тілдерінде 2 данада толтырады.

      3.7. Келісілген шарт жобасын қолданыстағы сенімхаттарға сәйкес табиғи монополия субъектісі басшысының қол қоюы үшін жылу энергиясын өткізу қызметкері тиісті құзыретке дайындайды.

      3.8. Қолданыстағы сенімхаттарға сәйкес табиғи монополия субъектісінің басшысы қол қойған барлық шарттар шарттар үшін ұйымның мөрімен расталады және Шартқа тиісті нөмір бере отырып, тіркеу үшін жылу энергиясын сату бөліміне беріледі.

      3.9. Табиғи монополия субъектісі шарттарды тіркеудің электрондық журналын жүргізеді.

4. Есептеу аспаптары

       4.1. Көрсетілетін қызметтерді тұтынуды есептеу үшін үлгілері Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2018 жылғы 27 желтоқсандағы № 929 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 18079 болып тіркелген) Өлшем бірлігін қамтамасыз етудің мемлекеттік жүйесінің тізіліміне енгізілген өлшеу құралдарын бастапқы немесе мерзімдік тексеру туралы құжаттары бар өлшем бірлігін қамтамасыз етудің мемлекеттік жүйесінің тізілімін жүргізу қағидаларында белгіленген тәртіппен қажетті коммерциялық есепке алу аспаптарымен қамтамасыз етіледі.

      4.2. Табиғи монополия субъектісі тұтынушыға есепке алу құралын Қазақстан Республикасының «Табиғи монополиялар туралы» 2018 жылғы 27 желтоқсандағы Заңының (бұдан әрі – Заң) 26-бабы 2-тармағының 30) тармақшасына сәйкес орнатады.

      Тұтынушы есептеу құралын өз бетінше немесе табиғи монополия субъектісімен жеке шарт бойынша сатып алады және орнатады.

      4.3. Есепке алу аспаптарын орнатуға қойылатын талаптар және олардың техникалық жай-күйі Электр энергетикасы туралы заңнамаға сәйкес жүзеге асырылады.

      4.4. Қызметтің коммерциялық есепке алу аспабын ұстау, техникалық қызмет көрсету және тексеру теңгерімдік тиесілілігіне сәйкес жүзеге асырылады.

      4.5. Тұтынушы Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2018 жылғы 27 желтоқсандағы № 934 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 18094 болып тіркелген) Өлшем құралдарына салыстырып тексеру жүргізу, өлшем құралдарын салыстырып тексерудің кезеңділігін белгілеу қағидаларында және өлшем құралдарын салыстырып тексеру туралы сертификат нысанында көзделген мерзімдерде өз балансындағы есепке алу аспаптарына метрологиялық салыстырып тексерулерді жүргізеді.

      Коммерциялық есепке алу аспаптарын мерзімді тексеруді, жөндеуді және оларға техникалық қызмет көрсетуді осы қызмет түріне рұқсаты бар мамандандырылған ұйымдар тұтынушымен жасалған жеке шарт бойынша жүзеге асырады. Тұтынушы есепке алу аспаптарын тексеру, жөндеу және оларға техникалық қызмет көрсету жөніндегі жұмыстарды жүргізу үшін мамандандырылған ұйымды дербес таңдайды.

      4.6. Коммерциялық есепке алу аспаптарын тексеру (кезектен тыс тексеру) мына жағдайда:

      1) аралық тексеру интервалы аяқталған;

     2) тұтынушының немесе табиғи монополия субъектісінің өтініші бойынша олардың көрсеткіштерінің дұрыстығына күмән келтірген;

     3) тұтынушы немесе табиғи монополия субъектісі коммерциялық есепке алу аспаптарының жүргізілетін өлшеулердің дәлдігіне ықпал ететін ақауларын тапқан жағдайларда жүзеге асырылады.

     Тұтынушы немесе табиғи монополия субъектісі талап етуші тараптың есебінен жүргізілетін қосымша тексерулер жүргізеді.

     4.7. Тұтынушының есепке алу аспаптарын пайдалануға рұқсат беруді және коммерциялық есепке алуды тұтынушы өкілінің қатысуымен табиғи монополия субъектісінің өкілі жүзеге асырады, ол туралы екі данада тиісті акт жасалады, оның біреуін тұтынушы, ал екіншісін табиғи монополия субъектісі алады.

 5. Шоттар құру

       5.1. Тұтынушы табиғи монополия субъектісінің қызметтеріне ақы төлеуді уәкілетті органның ведомствосы және оның аумақтық органдары бекіткен тарифтер бойынша Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2019 жылғы 19 қарашадағы № 90 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 19617 болып тіркелген) бекітілген тарифтерді қалыптастыру қағидаларына қатаң сәйкес жүргізеді.

      5.2. Тариф өзгерген кезде табиғи монополия субъектісі тұтынушыларды және (немесе) уәкілетті органның ведомствосын немесе оның аумақтық органын табиғи монополия субъектісі өз қызметін жүзеге асыратын әкімшілік-аумақтық бірліктің аумағында таратылатын бұқаралық ақпарат құралдарында Заңның 15-бабының 19-тармағында белгіленген мерзімдерде өзінің интернет-ресурсында не уәкілетті орган ведомствосының немесе оның аумақтық органының интернет-ресурсында тиісті ақпаратты орналастыру арқылы оның өзгергені туралы хабардар етеді.

      5.3. Табиғи монополия субъектісі нақты ұсынған қызметтер үшін ақы төлеуді тұтынушы коммерциялық есепке алу аспаптарының көрсеткіштеріне сәйкес, ал олар болмаған кезде Қазақстан Республикасының Табиғи монополиялар туралы заңнамасына сәйкес есептік жолмен есептік айдан кейінгі айдың жиырма бесінен кешіктірмей жүргізеді.

      5.4. Өткен кезеңдер үшін берешек болған кезде, бірінші кезекте, төлем осы берешекті өтеуге жіберіледі. Тұтынушы есеп айырысу кезеңі үшін іс жүзіндегіден артық соманы төлеген кезде осы артық айырма келесі есеп айырысу кезеңінің аванстық төлеміне автоматты түрде есептеледі. Егер тұтынушы келесі есеп айырысу кезеңіне табиғи монополия субъектісінің қызметтерінен бас тартса, тұтынушының табиғи монополия субъектісінің алдындағы өзге міндеттемелері бойынша берешегін өтеуге кететін (егер мұндай болса) соманы қоспағанда, артық төленген сомалар қайтарылады.

     5.5. Шот-фактурада көрсетілген деректемелер бойынша табиғи монополия субъектісінің ағымдағы шотына, тұтынушылар бойынша жеке тұлғалар - әрбір есеп айырысу кезеңі үшін есеп айырысу парағына сәйкес жеке шотқа ақша есептеу шаруашылық жүргізуші субъектілер тұтынушыларының табиғи монополия субъектісінің қызметтеріне ақы төлеу жөніндегі міндеттемелерін орындауы деп танылады.

                             "Өскемен жылу жүйелері" АҚ келушілер үшін жадынама

Құрметті Тұтынушылар, Біз Сіздерді «ӨЖЖ» АҚ қабырғасында көруге қуаныштымыз және өз қонақтарымыз бен қызметкерлеріміздің қауіпсіздігіне қамқорлық жасаймыз. Сондықтан Сіздерге «ӨЖЖ» АҚ нысандарына келудың маңызды ережелерімен танысуды ұсынамыз.

Жазбаны толығымен көру үшін Карусельді айналдырыңыз

Маңызды! Келушілерге тыйым салынады:

- «ӨЖЖ» АҚ әкімшілігінің рұқсатынсыз суретке түсіру, бейне түсіру, аудиожазба жүргізуге;

- жануарлармен бірге нысанға келуге;

- Қызметтік үй-жайларға немесе «ӨЖЖ» АҚ-ның келушілер үшін жабық үй-жайларға кіруге;

- «ӨЖЖ» АҚ әкімшілігінің рұқсатынсыз табыс (косметика, өнімдер, кітаптар және т.б.) алу мақсатында тауарларды сатуды және таратуды жүзеге асыруға;

- «ӨЖЖ» АҚ қызметкерінің алдын ала келісімінсіз кез келген орнатылған немесе тасымалданатын жабдыққа жақындауға;

- «ӨЖЖ» АҚ ілеспе өкілінсіз өндірістік нысандарға баруға тыйым салынады! Нысанды аралау барлық қауіпсіздік шаралары мен белгіленген ескерту белгілерін сақтай отырып, қатаң түрде белгілі бір маршрут бойынша жүзеге асырылуы тиіс.

Сондай-ақ, нысанға барған кезде өзіңізбен бірге жеке басын куәландыратын құжат болуы қажет екенін еске саламыз.

Жадынама ukteplo.kz сайтында қойындыда- компания -  кадрлық саясат, біздің @ukts_info профилімізде қолжетімді және «ӨЖЖ» АҚ нысандарына кірген кезде кез келген келуші үшін орналастырылған.


Келушілерге арналған жадынама