Жылукөздерінің қол жетімді қуаты туралы ақпарат

30.09.2019 ж.жағдай бойынша жылу магистралінің қолданыстағы жұмыс сызбасына сәйкес қолжетімді қуаттар бойынша Ақпарат

 Дереккөздер      

Қолда бар қуаты, Гкал/сағ

Қосымша қосылған жүктеме, Гкал/сағ

Жылу көзінің қуаты бойынша қалдық шарттық жүктеме профицит (+), дефицит (-), Гкал/сағ

Қолданыстағы техникалық шарттар, Гкал/сағ 

Жылу көзінің қуаты бойынша қалдық келісім-шарттық және перспективалық жүктемелер: профицит (+), дефицит (-), Гкал/сағ

ТОО «УК ТЭЦ», Котельная №2

947,303

906,95

40,353

476,24

-435,89

Котельная №3

40,158

17,753

22,423

7,611

14,812

Котельная №4

6,3123

3,835

2,477

0,450

2,027

Котельная №6

3,6585

3,521

0,138

0,035

0,103

Котельная №7

2,9239

1,165

1,759

0,487

1,272

Котельная №9

1,916

1,497

0,419

0

0,419