Жылукөздерінің қол жетімді қуаты туралы ақпарат

31.03.2022 ж.жағдай бойынша жылу магистралінің қолданыстағы жұмыс сызбасына сәйкес қолжетімді қуаттар бойынша Ақпарат

 Дереккөздер      

Қолда бар қуаты, Гкал/сағ

Қосымша қосылған жүктеме, Гкал/сағ

Жылу көзінің қуаты бойынша қалдық шарттық жүктеме профицит (+), дефицит (-), Гкал/сағ

ТОО «УК ТЭЦ», Котельная №2

736,85

956,937

-220,087

Котельная №3

54,71

18,887

35,823

Котельная №4

6,33

4,235

2,095

Котельная №6

3,66

3,560

0,100

Котельная №7

2,93

1,195

1,735

Котельная №9

1,92

1,447

0,473

Котельная №5

4,31

4,43

-0,116

 ТОО «Согринская ТЭЦ»   

57

 

33,207

 

23,793