Жылукөздерінің қол жетімді қуаты туралы ақпарат

29.12.2023 ж. жағдай бойынша жылу магистралінің қолданыстағы жұмыс сызбасына сәйкес қолжетімді қуаттар бойынша Ақпарат

 Дереккөздер      

Қолда бар қуаты, Гкал/сағ

Қосымша қосылған жүктеме, Гкал/сағ

Жылу көзінің қуаты бойынша қалдық шарттық жүктеме профицит (+), дефицит (-), Гкал/сағ

ТОО «УК ТЭЦ», Котельная №2

736,851


977,499

-240,599

Котельная №3

54,71

19,271

35,439

Котельная №4

6,33

4,222

2,108

Котельная №5

4,31

4,393

-0,083

Котельная №6

3,66

3,722

-0,062

Котельная №7

2,93

1,266

1,664

Котельная №8

4,75

1,143

3,607

Котельная №9

1,92

1,450

0,470

ТОО «Согринская ТЭЦ»     

55,64

           34,508  

21,132