Жылукөздерінің қол жетімді қуаты туралы ақпарат

29.03.2024 ж. жағдай бойынша жылу магистралінің қолданыстағы жұмыс сызбасына сәйкес қолжетімді қуаттар бойынша Ақпарат

 Дереккөздер      

Қолда бар қуаты, Гкал/сағ

Қосымша қосылған жүктеме, Гкал/сағ

Жылу көзінің қуаты бойынша қалдық шарттық жүктеме профицит (+), дефицит (-), Гкал/сағ

ТОО «УК ТЭЦ», Котельная №2

736,850

981,150

-244,300

Котельная №3

54,71

19,750

34,960

Котельная №4

6,33

4,220

2,110

Котельная №5

4,31

4,389

-0,079

Котельная №6

3,66

3,719

-0,059

Котельная №7

2,93

1,266

1,664

Котельная №8

4,75

1,143

3,607

Котельная №9

1,92

1,449

0,471

ТОО «Согринская ТЭЦ»  55,64 34,532 21,108