Жылукөздерінің қол жетімді қуаты туралы ақпарат

30.09.2022 ж. жағдай бойынша жылу магистралінің қолданыстағы жұмыс сызбасына сәйкес қолжетімді қуаттар бойынша Ақпарат

 Дереккөздер      

Қолда бар қуаты, Гкал/сағ

Қосымша қосылған жүктеме, Гкал/сағ

Жылу көзінің қуаты бойынша қалдық шарттық жүктеме профицит (+), дефицит (-), Гкал/сағ

ТОО «УК ТЭЦ», Котельная №2

736,85

963,242

-226,392

Котельная №3

54,71

18,869

35,841

Котельная №4

6,33

4,177

2,153

Котельная №5

4,31

4,430

-0,12

Котельная №6

3,66

3,576

0,084

Котельная №7

2,93

1,199

1,731

Котельная №9

1,92

1,447

0,473

ТОО «Согринская ТЭЦ»     

55,64

 

33,209

 

22,431