Жылукөздерінің қол жетімді қуаты туралы ақпарат

30.06.2020 ж.жағдай бойынша жылу магистралінің қолданыстағы жұмыс сызбасына сәйкес қолжетімді қуаттар бойынша Ақпарат

 Дереккөздер      

Қолда бар қуаты, Гкал/сағ

Қосымша қосылған жүктеме, Гкал/сағ

Жылу көзінің қуаты бойынша қалдық шарттық жүктеме профицит (+), дефицит (-), Гкал/сағ

Қолданыстағы техникалық шарттар, Гкал/сағ 

Жылу көзінің қуаты бойынша қалдық келісім-шарттық және перспективалық жүктемелер: профицит (+), дефицит (-), Гкал/сағ

ТОО «УК ТЭЦ», Котельная №2

947,351

934,968

12,383

140,972

-128,589

Котельная №3

40,207

18,551

21,656

8,985

12,671

Котельная №4

6,325

3,904

2,421

0,364

2,057

Котельная №6

3,661

3,551

0,110

-

0,110

Котельная №7

2,926

1,181

1,745

-

1,745

Котельная №9

1,917

1,497

0,420

-

0,420