Жылукөздерінің қол жетімді қуаты туралы ақпарат

29.12.2018 ж.жағдай бойынша жылу магистралінің қолданыстағы жұмыс сызбасына сәйкес қолжетімді қуаттар бойынша Ақпарат

Дереккөздер

Қолда бар қуаты, Гкал/сағ

Қосымша қосылған жүктеме, Гкал/сағ

Жылу көзінің қуаты бойынша қалдық шарттық жүктеме профицит (+), дефицит (-), Гкал/сағ

Қолданыстағы техникалық шарттар, Гкал/сағ 

Жылу көзінің қуаты бойынша қалдық келісім-шарттық және перспективалық жүктемелер: профицит (+), дефицит (-), Гкал/сағ

ТОО «УК ТЭЦ», Котельная №2

948,850

923,639

25,211

452,857

-427,646

Котельная №3

41,761

18,057

23,704

5,24

18,464

Котельная №4

6,312

3,914

2,398

0,43

1,968

Котельная №6

3,659

3,596

0,063

0,035

0,028

Котельная №7

2,920

1,186

1,734

0,49

1,244

Котельная №9

1,910

1,534

0,376

-

0,376