Жылукөздерінің қол жетімді қуаты туралы ақпарат

31.12.2019 ж.жағдай бойынша жылу магистралінің қолданыстағы жұмыс сызбасына сәйкес қолжетімді қуаттар бойынша Ақпарат

 Дереккөздер      

Қолда бар қуаты, Гкал/сағ

Қосымша қосылған жүктеме, Гкал/сағ

Жылу көзінің қуаты бойынша қалдық шарттық жүктеме профицит (+), дефицит (-), Гкал/сағ

Қолданыстағы техникалық шарттар, Гкал/сағ 

Жылу көзінің қуаты бойынша қалдық келісім-шарттық және перспективалық жүктемелер: профицит (+), дефицит (-), Гкал/сағ

ТОО «УК ТЭЦ», Котельная №2

947,30

927,26

20,04

464,89

-444,85

Котельная №3

40,158

18,251

21,907

7,143

14,764

Котельная №4

6,3123

3,855

2,4573

0,357

2,100

Котельная №6

3,6585

3,552

0,1065

0,014

0,093

Котельная №7

2,9239

1,166

1,7579

0,398

1,360

Котельная №9

1,916

1,495

0,421

-

0,421