Жылукөздерінің қол жетімді қуаты туралы ақпарат

31.03.2023 ж. жағдай бойынша жылу магистралінің қолданыстағы жұмыс сызбасына сәйкес қолжетімді қуаттар бойынша Ақпарат

 Дереккөздер      

Қолда бар қуаты, Гкал/сағ

Қосымша қосылған жүктеме, Гкал/сағ

Жылу көзінің қуаты бойынша қалдық шарттық жүктеме профицит (+), дефицит (-), Гкал/сағ

ТОО «УК ТЭЦ», Котельная №2

736,850


966,971

-230,121

Котельная №3

54,71

18,924

35,786

Котельная №4

6,33

4,211

2,119

Котельная №5

4,31

4,436

-0,126

Котельная №6

3,66

3,698

-0,038

Котельная №7

2,93

1,258

1,672

Котельная №8

4,75

1,010

3,74

Котельная №9

1,92

1,451

0,469

ТОО «Согринская ТЭЦ»     

55,64

           34,434  

21,206