Жылукөздерінің қол жетімді қуаты туралы ақпарат

28.06.2019 ж.жағдай бойынша жылу магистралінің қолданыстағы жұмыс сызбасына сәйкес қолжетімді қуаттар бойынша Ақпарат

Дереккөздер

Қолда бар қуаты, Гкал/сағ

Қосымша қосылған жүктеме, Гкал/сағ

Жылу көзінің қуаты бойынша қалдық шарттық жүктеме профицит (+), дефицит (-), Гкал/сағ

Қолданыстағы техникалық шарттар, Гкал/сағ 

Жылу көзінің қуаты бойынша қалдық келісім-шарттық және перспективалық жүктемелер: профицит (+), дефицит (-), Гкал/сағ

ТОО «УК ТЭЦ», Котельная №2

947,303

925,307

21,996

455,72

-433,724

Котельная №3

40,158

18,056

22,102

6,276

15,826

Котельная №4

6,3123

3,916

2,396

0,450

1,946

Котельная №6

3,6585

3,600

0,059

0,035

0,024

Котельная №7

2,9239

1,190

1,734

0,487

1,247

Котельная №9

1,916

1,537

0,379

0

0,379