Бос жұмыс орындары

Өзіңіздің түйіндемеңізді Сіз мына мекенжай бойынша әкелуіңізге болады: М.Горький көш., 61 немесе факс 57-86-01 нөміріне (қалаған бос жұмыс орнын белгілеу арқылы) немесе е-mail: anna.bulanova@ukteplo.kz жіберуіңізге болады.

Лауазымдық міндеттері:

Электр жабдықтарын жоғары вольтты сынау жүргізуге қатысу, РЗиА сызбаларын монтаждау, баптау, қызмет көрсету микропроцессорлық қорғаныс релесін бағдарламалау, жиілік түрлендіргіштерге және бірқалыпты іске қосу құрылғыларына қызмет көрсету.

Білуге тиіс: IV біліктілік тобы көлемінде қауіпсіздік техникасы ережесін; электр техникалық қондырғылардағы зақымдану түрлерін; ең жоғары ток қорғанысына, ток кескішіне, дифференциалды, газды, қашықтықтан қорғауға қойылатын негізгі талаптарды және міндетін; қайта қосу автоматикасы құрылғыларының нысанын; резервті қосу автоматикасына қойылатын негізгі талаптарды және міндетін; жартылай өткізгіш аспаптарды (диодтар, транзисторлар, тиристорлар) қосудың негізгі параметрлері мен схемаларын; қорғауларды тексеруге арналған аппаратураны.

Үміткерге қойылатын талаптар:

Орта кәсіптік немесе жоғары білім, жұмыс тәжірибесі 2 жылдан кем емес.

Жұмыс кестесі: бес күндік жұмыс аптасы 8.00-ден 17.00-ге дейін

Лауазымдық міндеттері:

Іргелес аумақтысыпыру, соның ішінде қысқы уақытта қардан, мұздан тазарту;

Әкімшілік ғимараттағы қызметтерден өтінімдерді орындау;

Ішкі құлыптарды ойып, есік төсемдерін жөндеу;

Жиһазды жинау/бөлшектеу, жөндеу;

Қызмет көрсетілетін орталық жылыту, сумен жабдықтау, кәріз және суағар жүйелерінің жарамды жай-күйін, авариясыз және сенімді жұмысын, оларды дұрыс пайдалануды, уақтылы сапалы жөндеуді қамтамасыз ету.

Үміткерге қойылатын талаптар:

Білімі орта немесе орта кәсіптік

Жұмыс тәжірибесі кемінде 2 жыл

Жұмыс кестесі: бес күндік жұмыс аптасы 8.00-ден 17.00-ге дейін.

Лауазымдық міндеттері:

1. Жылу механикалық жабдықтарда, құбырларда, металл құрылымдарда дәнекерлеу жұмыстарын сапалы және уақтылы жүргізу.

2. Бекітілген дәнекерлеу жабдықтары мен құралдарына техникалық қызмет көрсету.

3. Ауданның жылу желілері мен жылу пункттерінің сұлбаларын білу, жылу желілерінің жабдықтарына қызмет көрсету, реттеу, сынау.

4. Жылу желілерінің жабдықтарында туындайтын ақауларды анықтау және оларды уақытында жою, жылу желілерінің авариялары мен зақымдануларын жоюға қатысу.

5. Жабдықты жөндеу кезінде наряд-рұқсат беру жүйесін білу және бекітілген тізімдерге сәйкес жауапты тұлғалардың міндеттерін орындау

6. Пайдалану жөніндегі нұсқаулықты, қауіпсіздік техникасы, өрт қауіпсіздігі жөніндегі нұсқаулықты сақтау, жылу желілерінің барлық жабдықтарына қызмет көрсету кезінде оларды практикалық қолдану. Қажет болған жағдайда кәсіби медициналық көмек келгенге дейін зардап шеккендерге алғашқы көмек көрсету бойынша барлық шараларды қабылдау.

7. Басқа қызметкерлермен бірлесіп жылу желілерінің жабдықтарын жөндеу бойынша жұмыс жоспарларын жасау және қосалқы бөлшектер мен материалдарға учаске шеберіне өтінім беру.

Үміткерге қойылатын талаптар:

Орта кәсіптік білім, жұмыс тәжірибесі 1 жылдан кем емес

Жұмыс кестесі: бес күндік жұмыс аптасы 8.00-ден 17.00-ге дейін

Лауазымдық міндеттері:

БӨАжА жабдығын жөндеу және қызмет көрсету.

БӨАжА учаскесі жабдықтарының қауіпсіз және апатсыз жұмыс режимімен қамтамасыз ету.

Жылу автоматикасы жабдықтарының, электр жабдықтарының мақсаты, әрекет ету принципі және құрылысы.

Коммутациялық аппаратураны, атқарушы механизмдерді, Температураны, қысымды, арынды, сұйықтықтың шығысы мен деңгейін өлшеу және реттеу аспаптарын жөндеу және техникалық қызмет көрсету.

Үміткерге қойылатын талаптар:

"Автоматтандыру және басқару", "Аспап жасау"мамандықтары бойынша орта кәсіптік немесе жоғары білім.

Жұмыс тәжірибесі құпталады.

Лауазымдық міндеттері:

1) пайдаланылатын жабдықтың сенімді және үнемді жұмысын қамтамасыз ете отырып, оның жұмыс қабілетін күнделікті бақылауды жүзеге асыруға;;

2) жүктерді және персоналды тасымалдау бойынша жұмыстарды қауіпсіз жүргізу;

3) бекітілген техникаға техникалық қызмет көрсету және жөндеу жүргізу;

4) қабылдау кезінде барлық бекітілген жабдықтардың, учаскелердің, алғашқы өрт сөндіру құралдарының жай-күйін тексеруге және оларға толық жауап беруге міндетті.

Үміткерге қойылатын талаптар:

Білімі орта, В, С, Е санатындағы жүргізуші куәлігінің болуы, жұмыс тәжірибесі 1 жылдан кем емес.

Қосымша дағдылар мен іскерліктер: автотракторлық техниканың қосалқы бөлшектерін білу, жөндеу жүргізе білу. Тракторшы, автокраншы, стропальщик және басқа да куәлігінің болуы құпталады.

Лауазымдық міндеттері:
- алгоритмді және осыған сәйкес есептеуіш техника құралдарымен қойылған міндетті орындау мүмкіндігін қамтамасыз ететін бағдарламаларды әзірлеу;
- БҚ тестілеу өткізу;
- тестілеу кезеңінде қателер анықталған жағдайда, жасалған өнімді жөндеу;
енгізу және интеграциялау;
- БҚ келесі сүйемелдеу (техникалық қолдау, құжаттама, нұсқаулықтар, қызметкерлерді оқыту және басқа жұмыстар).

Үміткерге қойылатын талаптар:
- жоғары техникалық білім;
- техникалық құжаттаманы оқу деңгейінде ағылшын тілін білу.
- C# –пен жұмыс тәжірибесі. Software engineering, MSSQL T-SQL, WCF білімі;
Қосымша дағдылар: XML, XSLT және командада өңдеу үдерісін ұйымдастыру әдістемелерін білу, күрделі SQL-сұраныстарды жазу және оңтайландыра білу.

Жұмыс кестесі: бес күндік жұмыс аптасы 8:00-ден 17: 00-ге дейін.

Лауазымдық міндеттері:

1. вагондар келіп түскен кезде вагондарды тепловозбен үздіксіз беруді және жинауды олардың сақталуын қамтамасыз ете отырып жүзеге асыру;

2. қазандықтардың бункерлеріне көмірді беруді бақылау, түсірілетін вагондардан көмір қоймасына көмірді қайта тиеу;

3. темір жол бағыттамалы бұрмаларды, жолдарды, темір жол таразыларын тазалауды жүргізу;

4. бекітілген техникаға техникалық қызмет көрсету және жөндеу жүргізу.

Үміткерге қойылатын талаптар:

Орта кәсіптік білім, тепловозды басқару құқығына куәліктің болуы;

Жұмыс тәжірибесі 1 жылдан кем емес

Қосымша дағдылар мен іскерліктер: ТГК-2 тепловозының қосалқы бөлшектерін білу, жөндеу жұмыстарын жүргізе білу.

В, С санатты жүргізуші, тракторшы, автокраншы куәлігінің болуы құпталады.

Міндеттері:
Электр жабдықтарын (күштік трансформаторлар, жарықтандырғыш жабдық, ЭЖЖ, электр қозғалтқыш, 0,4-6-10 кВ тарату құрылғысы, жиіліктік түрлендіргіштер мен бірқалыпты іске қосу құрылғылары) тексеру, жөндеу, ауыстыру жұмыстарын орындау
Білуі тиіс: IV біліктілік топ көлеміндегі ҚР қауіпсіздік техникасының қағидалары; ҚР электр станциялары мен желілерді пайдаланудың техникалық ережелері; ҚР өрт қауіпсіздігі ережесі; электртехникалық жабдықтардың (күштік трансформаторлар, жарықтандырғыш жабдық, ЭЖЖ, электр қозғалтқыш, 0,4-6-10 кВ тарату құрылғысы, жиіліктік түрлендіргіштер мен бірқалыпты іске қосу құрылғылары) құрылысын, жұмыс тіртібін, міндетін; негізгі, функционалдық, монтаждық электр схемаларын оқу.

Үміткерге қойылатын талаптар:
Білімі: «Электр энергетикасы» мамандығы бойынша орташа техникалық немесе жоғары техникалық.
Талап етілетін саладағы жұмыс тәжірибесі: 3 жылдан кем емес.
Жұмыс орнының мекенжайы: Рабочая көш., 6/2
Жұмыс кестесі: Бескүндік, 8.00 сағаттан 17.00 сағатқа дейін.