Жылыту кезеңіне дайындық

Ыстық сумен қамту жүйелерін жөндеудің маңыздылығы байланысты:

  • тиісті нормативтерге сай температурада ыстық суды беру мақсатында ыстық сумен қамту жүйелерін реттеуді жүргізудің айқын қажеттілігіне (бірінші кезекте тіректер бойынша – көлденең реттеу);
  • сантех жабдықтардың қосылуын қамтамасыз ететін және осымен, беріктігі төмен және қабырғаларының бұрандалары жүқа тот бауға қарсы кедергісімен байланысты бұрандалы қосылыстардың қосылу орнының ақауы пайда болу тәуекелдерінің ұлғаюымен байланысты бұрандалы қосылыстардың едәуір санының болуы;
  • қызмет көрсетуші персоналдың ыстық сумен жабдықтау жүйелеріндегі жылу тасымалдағыштың сапасына қойылатын қажеттілігіне баса назар аударуды, ұзақ мерзім кезеңіне пайдаланылатын жүйенің ұлғаюына байланысты, осыған орай, жылутасымалдағыштың құбырларына ұсақ бөліктердің түсу мүмкіндігінің ұлғая түсу мүмкіндігі.
  • ыстық сумен жабдықтауға жататын тұтынылатын жылу энергиясының өсетін үлесі – пәтердің жарақтандыруын арттыру себебінен пәтерлер, жылу тұтынуды нысандарының жоғары функционалдық мүмкіндіктері бар санитарлық-техникалық құрал-жабдықтармен қамтылуы;
  • «жылу шығындары» көрсеткіші бойынша нормативтен тыс ысыраптарды қоспау (жылу оқшаулау).

Ыстық сумен жабдықтау жүйелеріне нығыздау жүргізуді өткізу арқылы қол жеткізілетін негізгі мақсаттар:

  • ыстық сумен жабдықтау жүйелерінде орындалған жөндеулер сапасын тексеру, сондай-ақ ыстық сумен жабдықтау жүйелерінің шаю нәтижелері, әсіресе осы өлшенетін бөлшектердің қалдығы ең жоғары болатын жүйелердің басқару торабынан қашық учаскелерінде;
  • ыстық сумен жабдықтау құбырларының нақты жай-күйін бағалау және ыстық сумен жабдықтаудың бірінші кезектегі жөндеулер шекарасын анықтау. Мұның маңыздылығы жұмыс көлемін анықтау үшін және жұмыстың сапасын растау үшін жөндеуден кейінгі нығыздау үшін бұрын да анықталған;
  • «желілік су» көрсеткіші бойынша нормативтен тыс ысыраптарды қоспау (шығыны).исключение сверхнормативных потерь по показателю «сетевая вода» (утечки).