Басшылық

Техникалық директор
Қаржы директоры
Жылу энергиясын өндіру директоры
Жылу энергиясын табыстау директоры
Өндірісті дайындау директоры
Жылу энергиясын сату директоры
Даму бойынша директор