Шаруашылық жүргізуші субъектілер үшін тарифтер

Шаруашылық жүргізуші субъектілер үшін қолданыстағы тариф 01.01.2020 ж. (ҚҚC-сыз):

Бюджеттік ұйымдар үшін:

  • ЖҮЕА-сыз – 10 537,74 теңге/Гкал,
  • ЖҮЕА-мен – 6 716,81 теңге/Гкал,
  • ескі үй-жайларында орналасқан – 7 025,16 теңге/Гкал.

Өзге тұтынушылар үшін:

  • ЖҮЕА-сыз – 8 594,35 теңге/Гкал,
  • ЖҮЕА-мен – 6 583,15 теңге/Гкал,
  • ескі үй-жайларында орналасқан – 6 611,04 теңге/Гкал.