Шаруашылық жүргізуші субъектілер үшін тарифтер

Шаруашылық жүргізуші субъектілер үшін қолданыстағы тариф 01.01.2019 ж. (ҚҚC-сыз):

Бюджеттік ұйымдар үшін:
  • ЖҮЕА-сыз – 9 814,77 теңге/Гкал,
  • ЖҮЕА-мен – 5 798,45 теңге/Гкал,
  • ескі үй-жайларында орналасқан – 6 543,18 теңге/Гкал.

Өзге тұтынушылар үшін:
  • ЖҮЕА-сыз – 9 814,77 теңге/Гкал,
  • ЖҮЕА-мен – 5 825,90 теңге/Гкал,
  • ескі үй-жайларында орналасқан – 6 543,18 теңге/Гкал.