Хабарлама

21.06.2021

"Өскемен жылу жүйелері" АҚ-ның Жалғыз акционері 2021 жылғы 21 маусымда келесі Шешім қабылдады - "Өскемен жылу жүйелері" АҚ-ның аудиттелген қаржылық есептілік нәтижелерін ескере отырып: 1) 2020 жылға дивидендтер төлеуді жүргізбеу, 2) "Өскемен жылу жүйелері"АҚ-ның бір жай акциясына шаққандағы 2020 жылға дивиденд мөлшерін анықтамау.