«Өскемен жылу жүйелері» АҚ мен тұтынушылар арасындағы пайдалану жауапкершілікті бөлу шекарасындағы жылу энергиясының сапасын анықтайтын көрсеткіштер

«Өскемен жылу жүйелері» АҚ (бұдан әрі «Ө ЖЖ» АҚ) мен көп пәтерлі тұрғын үйлерде тұратын пәтер иелерінің арасындағы пайдалану жауапкершілігінің шекарасы басқару жылу тораптарының (БЖТ) жылу жүйелерге ернемек арқылы жалғастырулары (пісірілген түйістер) бойынша өтеді, бұл пайдалану жауапкершілігі шекараларындағы басқару тораптарын табуды анықтайды.
Жылыту жүйесіне тікелей келетін жылу тасығыштың максималды температурасы техникалық нормативтер арқылы жеткізілетін құбыр желісінде +95 0С мәнімен, ал жылыту құралдарындағы жұмыстық қысым – 6,0 кгс/см2 мәнімен шектелген (техникалық талаптарды ескере отыра, оларды дайындау кезеңінде – жылыту құралдарының басым бөлігі 15 жылдан кем емес мерзімде пайдаланылады).
Жылу жүйелері жылу энергияны жылу көзінен тұтынушыларға дейін тасымалдайды, олардың көп бөлігі жылу көздерінен алыс жерде орналысқан, бұл жылу жүйелерінің құбыржолдарының кедергілерден өту, сонымен қатар жылыту жүйесіне ауаның өтуіне жол бермейтін қысымды жылу жүйесінде қамтамасыз ету қажеттілігіне әкеліп соғады. Жылыту құралдарындағы жұмыстық қысымның шектеулі мәнін есепке ала отыра, жылыту жүйесіне жылу тасығышты беруге дейін жылу жүйесінде қысымды төмендету қажеттілігі туындайды.
Санитарлық нормалар мен жылу энергиясын пайдалану қауіпсіздігі жылу тасығыштың жылыту жүйесіне келіп түсуіне дейін оның температурасын төмендету қажеттілігін анықтайды. Басқару жылу тораптарының элеваторлары сияқты жабдықтар жылу тасығыштың температурасын төмендету мен қоса жұмыстық қысымды төмендетуді де қамтамасыз етеді.
Элеватордың құрылысы мен жұмыс істеу қағидасын келесі түрде толық суреттеуге болады:
элеватор қабылдау камерасынан, сору камерасынан, араластыру камерасынан және диффузордан құралған. Қабылдау камерасына ауыспалы бұрағышы бар стақан орнатылады. Элеватор келесі түрде жұмыс істейді: жылу тасығыштың ағыны ауыспалы бұрағыштан жоғары жылдамдықпен шыға отыра сору камерасында сейілтуді тудырады, осының нәтижесінде жылу жүйесінен келіп түсетін желі суының және ЖІЖ-нен судың қайту жылдамыдғы теңестіріледі (1–суретті қараңыз).
Элеватормен жылытудың ішкі жүйесінен (бұдан әрі ЖІЖ) қайтымды суды араластыру араластыру коэффициенті шамасымен сипатталады. «Өскемен ЖЭЦ» ЖШС жылу жүйелеріне қосылған элеваторларға арналған араластырудың есептік коэффициенті 2,2 құрайды, бұл жүйе суының әрбір 1 кг-на ЖІЖ-ден қайтымды судың 2,2 кг араластырылатынын көрсетеді, ал ЖІЖ-дегі айналмалы судың жалпы мөлшері тасымалдайтын жылу жүйесінен келіп ағатын желі суынан 3,2 есе артық.

1-сурет — Элеватор құрылғысы.

1

2. сору камерасы;

3. араластыру камерасы

4. диффузор.

Элеваторлық жалғауы бар басқарудың жылу тораптарын орнату және монтаждау кезіндегі бұзушылықтар 2, 3 суреттерде көрсетілген.

2-сурет — Басқарудың жылу тораптарын орнату және монтаждау кезіндегі бұзушылықтар.

Араластыру желісі қайтармалық құбыржолына тік бұрыштап қосылған

1

Сору желісінде ілмекті арматура орнатылған

1

Жылу торабы рұқсат етілмеген еңкішпен орнатылған

1

4

Араластыру желісі кері құбыржолына қате қосылған

5

Араластыру желісінде бітеуіш шайба орнатылған

6.jpg

Басқарудың жылу тораптарының тура және кері құбыржолдары арасындағы арақашықтық 800 мм аса арақашықтықты құрайды

7.jpg

3-Сурет – Дайындау кезінде бұзушылықтар бар басқарудың жылу торабы элеваторының шүмегі. 

8.jpg


4-Сурет – Нормативтер талаптарына сәйкес жасалған басқарудың жылу торабы элеваторының шүмегі.

9.jpg

Элеваторлар шүмектері тесіктерінің ұсынылатын диаметрлері кестеде көрсетілген мөлшерде болуы мүмкін:

элеватор

(1 шүмек, мм

1

3,5 -5 5

2

5,6 - 7,0

з

7,1 — 8,4

4

8,5 -