2018ж "ӨЖЖ " АҚ-ғы сыбайлас жемқорлық тәуекелінің ішкі талдауы (Қ және ЕҚҚ)