2019ж "ӨЖЖ " АҚ-ғы сыбайлас жемқорлық тәуекелінің ішкі талдауы