Жылукөздерінің қол жетімді қуаты туралы ақпарат

01.10.2017 ж.жағдай бойынша жылу магистралінің қолданыстағы жұмыс сызбасына сәйкес қолжетімді қуаттар бойынша Ақпарат

Дереккөздер

Қолда бар қуаты, Гкал/сағ

Қосымша қосылған жүктеме 29.12.2017ж.

Жылу көзінің қуаты бойынша қалдық шарттық жүктеме профицит (+), дефицит (-)

Қолданыстағы техникалық шарттар 29.12.2017 ж.

Жылу көзінің қуаты бойынша қалдық келісім-шарттық және перспективалық жүктемелер: профицит (+), дефицит (-) 29.12.2017 ж.

ТОО «УК ТЭЦ», Котельная №2

948,850

904,620

44,230

368,170

-323,940

Котельная №3

41,761

17,470

24,290

1,020

23,270

Котельная №4

6,312

3,910

2,402

0,350

2,052

Котельная №6

3,659

3,600

0,059

0

0,059

Котельная №7

2,920

1,190

1,730

0,490

1,240

Котельная №9

1,910

1,510

0,400

0,030

0,370